maanantai 10. huhtikuuta 2017

Aloittelijan indeksirahasto-opas


Monille sijoittaminen on harrastus ja aiheesta tulee opittua nopeasti aika paljonkin. Tämä joukko käyttää usein monia eri palveluntarjoajia etsien itselleen ne sopivimmat ja usein myös halvimmat tuotteet.

Yhä useampi kuitenkin on halukas aloittamaan rahastosäästämisen haluamatta paneutua asiaan sen syvällisemmin ja uhraamatta asialle kovin paljoa energiaa. Tällöin on riskinä, että tulee sijoitettua itselle sopimattomiin, suhteettoman kalliisiin tai yksinkertaisesti huonoihin rahastoihin. Valitettavan usein nämä virheet tehdään vieläpä pankin sijoitusneuvojan avustuksella.

Pahimmat sudenkuopat voidaan välttää sijoittamalla kustannustehokkaisiin indeksirahastoihin. Passiiviset indeksirahastot ovat aktiivisia rahastoja halvempia kuluiltaan ja siksi ne pitkällä tähtäimellä tuottavat todennäköisesti aktiivisia rahastoja paremmin.

Tässä blogitekstissä vertailen eri palveluntarjoajien indeksirahastoja. Vertailutaulukot laitan blogiin myös omalle sivulleen ja ajatuksena on päivittää vertailua aika-ajoin sekä lisätä siihen uusia rahastoja, mikäli niitä markkinoille ilmaantuu. Pohdin myös hieman maailman markkinoita hajautuksen ja riskin näkökulmasta. Luon kaikkien palveluntarjoajien tuotteilla hyvin hajautetut mallisalkut lisäpohdintoineen sekä vertailen erilaisten ratkaisujen kustannuksia käytännössä. Tavoitteenani on, että satunnainen sivulle eksynyt rahastosijoittamisen aloittamista pohtiva saisi itselleen sellaisia perustietoja rahastosäästämisestä, joiden avulla uskaltaa aloittaa sijoittamisen ja onnistuu löytämään itselle sopivat riittävän hyvät tuotteet.Indeksirahastovertailu


Vertailutaulukosta näet, millaisia rahastoja Suomessa on tarjolla tavalliselle kuluttaja-asiakkaalle sekä tietoja niiden kuluista ja tuottohistoriasta. Merkittävin tekijä indeksirahastossa tulevia tuottoja ajatellen on juoksevat kulut. Vuotuiset tuotot (p.a.) on katsottu Morningstarin sivuilta.

(edit: HUOM! Tsekkaa päivitetty vertailutaulukko tuolta! Oleellisimmat muutokset ovat Handelsbankenin ja Osuuspankin rahastojen kulujen merkittävä alentuminen)

Klikkaa rahaston nimeä → Morningstarin sivulle
Koko maailma
Rahasto
Juoksevat kulut %
Merkintä/ lunastus %
Tuotto p.a.
3v %
Tuotto p.a.
5v %
Tuotto p.a.
10v %
Muuta
0,75
0,00 / 1,00
14,35
-
-
Vain kehittyneet markkinat
0,70
-
13,15
13,39
-
Sekä kehittyneet että kehittyvät markkinat
Vastuullisen sijoittamisen rahasto

Pohjois-Amerikka
Rahasto
Juoksevat kulut %
Merkintä/ lunastus %
Tuotto p.a.
3v %
Tuotto p.a.
5v %
Tuotto p.a.
10v %
Muuta
0,76
0,06
17,93
16,11
7,16 ¹
¹ Eri (halvempi) osuuslaji
0,43
0,10
17,31
15,09
7,77
Vastuullisen sijoittamisen rahasto
0,40
-
18,91
17,07
-
Vain USA
0,38
-
18,90
16,97
8,60
Vain USA
Minimimerkintä 500e / lisämerkintä 100e

Eurooppa
Rahasto
Juoksevat kulut %
Merkintä/ lunastus %
Tuotto p.a.
3v %
Tuotto p.a.
5v %
Tuotto p.a.
10v %
Muuta
0,75
0,00 / 1,00
6,59
10,13
-

0,75
0,15
6,32
9,11
-0,41 ¹
¹ Eri (halvempi) osuuslaji
0,46
0,10
7,34
11,02
2,85
Vastuullisen sijoittamisen rahasto
0,50
-
6,41
10,49
2,60
Minimimerkintä 500e / lisämerkintä 100e
0,40
-
6,57
10,46
2,64


Suomi
Rahasto
Juoksevat kulut %
Merkintä/ lunastus %
Tuotto p.a.
3v %
Tuotto p.a.
5v %
Tuotto p.a.
10v %
Muuta
0,75
0,00 /
1,00
13,17
15,71
-

0,45
0,10 /
0,10
13,84
15,50
4,90
Vastuullisen sijoittamisen rahasto
-
-
-
-
-
Täysin kuluton

Aasia
Rahasto
Juoksevat kulut %
Merkintä/ lunastus %
Tuotto p.a.
3v %
Tuotto p.a.
5v %
Tuotto p.a.
10v %
Muuta
0,75
0,06
12,10
10,11


0,46
0,10  
10,63
9,27
2,26
Vastuullisen sijoittamisen rahasto
0,50
-
13,76
10,88
2,40
Vain Japan
Minimimerkintä 500e / lisämerkintä 100ei

Kehittyvät markkinat
Rahasto
Juoksevat kulut %
Merkintä/ lunastus %
Tuotto p.a.
3v %
Tuotto p.a.
5v %
Tuotto p.a.
10v %
Muuta
0,75
-
10,34
5,08
-

0,85
-
8,77
-
-

0,65
-
9,25
4,59
4,39
Minimimerkintä 500e / lisämerkintä 100e

Muita indeksirahastoja / passiivisia rahastoja
Rahasto
Juoksevat kulut %
Merkintä/ lunastus %
Tuotto p.a.
3v %
Tuotto p.a.
5v %
Tuotto p.a.
10v %
Muuta
0,75
0,10
4,91
10,36
-

-
-
7,89
11,94
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

0,60
-
18,19
15,96
11,20

0,60
-
14,23
17,40
10,88

0,50
0,00 /
1,00
5,80
-
-
Minimimerkintä 1000e
0,21
15,87
19,06
-
-

0,50
-
-
-
-


Seligsonin ja Osuuspankin indeksirahastoissa merkintöjen ja lunastusten yhteydessä peritään rahastoon maksettava kaupankäyntipalkkio, eli niissä ei ole normaalia rahastoyhtiölle maksettavaa palkkiota.

Joissain rahastoissa kulut määräytyvät asiakkuuden tai sijoitusajan mukaan, taulukossa käytetty minimikuluja:
 • Nordean Avain- ja Check-in-asiakkailta ei peritä merkintäpalkkiota ja vastaavasti Kanta-asiakas saa 50 % alennuksen merkintäpalkkiosta (rahastosäästösopimukset)
 • Seligsonilla kaupankäyntipalkkiot muuttuvat sijoitusajan mukaan (puolen vuoden - vuoden sijoitusajalla pääsee minimipalkkioihin)

Varsinaisten kohdemarkkinan indeksiä seuraavien rahastojen lisäksi taulukossa on mukana neljä muutakin mielenkiintoista passiivista rahastoa. Seligsonin TOP 25 rahastot ovat passiivisesti hoidettuja rahastoyhtiön itse luomia osakekoreja seuraavia rahastoja. Molemmat ovat globaaleja rahastoja, toinen sijoittaa vahvoihin brändeihin ja toinen terveydenhuoltoalalle. Spiltanin passiiviset rahastot sen sijaan keskittyvät sijoitusyhtiöihin, toinen Ruotsiin ja toinen globaalisti.Maailman markkinat


Mikäli maailman markkinoiden painotukset eri maiden ja toimialojen välillä kiinostaa, voi tutkailla vaikkapa paljon käytettyjä MSCI-indeksejä.

Maailman kehittyneet markkinat (MSCI World index)
(sisältää karkesti n. 90% kaikista maailman markkinoista)


Maailman kehittyvät markkinat (MSCI Emerging Markets Index)
(sisältää karkesti n. 10% kaikista maailman markkinoista)


Hajautus ja riskit


Riskien minimoimiseksi sijoitusten tulee olla riittävästi hajautettu. Tämä tarkoittaa lyhyesti sitä, että rahastoissa on riittävä määrä erilaisia ja eri puolilla maailmaa sijaitsevia yrityksiä. Indeksirahastoissa yrityksiä on tavallisesti todella paljon, eli niiden kanssa tulee itse huolehtia ainoastaan maantieteellisestä ja ajallisesta hajautuksesta.

Kaikkeen sijoittamiseen liittyy riskejä ja pahimpana on tietenkin mahdollinen sijoitetun pääoman menettäminen kokonaan. Hyvin hajautetulla indeksirahastosalkulla käytännössä tällaista pääoman kokonaan menettämisen pelkoa ei ole. Ajallinen hajauttaminen myös takaa sen, että sijoituksia tehdään säännöllisesti pitkän ajan kuluessa ja kaikissa markkinoiden vaiheissa, niin nousuissa kuin laskuissakin, joten ajoittamisen ongelmaa ei ole. Markkinoiden laskukausia historiassa on ollut säännöllisesti, mutta aina niistä on noustu, eikä mikään anna aihetta olettaa, etteikö niin olisi jatkossakin. Milloin ja millä voimakkuudella laskukaudet tulevat, sitä ei kukaan tiedä, mutta monet kovasti arvailevat.

Hyvin hajautetulla salkulla ja säännöllisesti lisää sijoittamalla rahastosäästäjän ei tarvitse murehtia eikä miettiä markkinoiden liikkeitä. Jos ja kun markkinat maailmassa tuottavat jotain, tällainen säästäjä sen tuoton tulee saamaan. Lunastusajankohtaan on toki hyvä yrittää saada ajoitusta sen verran, ettei suuren laskumarkkinan pohjilla rahastojaan myy.

Yllä olevat kuvat markkinoiden jakautumisesta auttaa hahmottamaan etenkin alueellista hajautusta. Hyvään riskienhallintaa riittää koko maailmaa vähäisempikin hajautus. Esim. yksin USA muodostaa reilusti yli 50% maailman markkinoista ja USAn markkinoiden kehitys on vahvasti riiippuvainen myös koko maailman talouden kehityksestä (globaalit isot yritykset). Vastaavasti USAn suuresta painoarvosta johtuen koko maailman talous ja pörssikurssit myötäilevät enemmän tai vähemmän USAn tilannetta. Riittääkö hajautukseksi sitten pelkkä USA on pitkälti mielipidekymys. Sen sijaan sijoittaminen pelkkään Suomeen ei tarkoita riittävää alueellista hajautusta, vaikka toki suomalaisetkin firmat enenevissä määrin toimivat globaalisti.


Mallisalkut ja pohdintaaNordealla on valikoimissaan erinomainen tuote, Nordea Maailma indeksirahasto. Välttämättä rahastosäästäjä ei mitään muuta rahastoa tarvitse, tuolla rahastolla tuottoa tulee se, mitä maailman markkinat tarjoavat. Nordean indeksirahastot ovat kuitenkin hieman kalliit verrokkeihinsa nähden. Myös USA-rahaston puute hieman ihmetyttää.

Voidaksesi sijoittaa Nordean rahastoihin tulee olla Nordean asiakas.

Mallisalkku Nordean tuotteilla
 • Nordea maailma indeksi 100%

Halutessaan voi mukaan ottaa vaikapa Suomi-rahastoa, jos kotimaisia yrityksiä haluaa painottaa. Valitettavasti kehittyvien maiden indeksirahastoa ei ole - toki kehittyviin maihin sijoittavaaa rahastoa voi haeskella mukaan aktiivisten rahastojen joukosta jos niin haluaa, mutta tietenkin se nostaa jo valmiiksi melko korkeita kuluja.


Osuuspankki

Osuuspankilla on myös erittäin hyvät indeksituotteet, mutta kuten Nordelallakin, ne ovat hitusen kalliita. Kuitenkin kun huomioidaan OP-bonusten vaikutus (0,25%), ne nousevat kustannuksiltaan lähes samaan sarjaan halvimpien rahastojen kanssa.

Voidaksesi sijoittaa OP:n rahastoihin tulee olla Osuuspankin asiakas. Omistaja-asiakkaan etu sijoittaa ilman merkintäpalkkiota ei koske indeksirahastoja.

Mallisalkku OP:n tuotteilla
 • Pohjois-Amerikka 55%
 • Eurooppa 35%
 • Aasia 10%

Osuuspankin salkussa hajautus on karkeasti Nordean luokkaa. Myöskään OP:lla ei ole kehittyvien maiden indeksirahastoa, mukaan voi halutessaan hakea rahastoa aktiivisten rahastojen joukosta. Kokonaiskulut pysyvät melko hyvin kurissa jos kehittyvien markkinoiden painoksi laittaa esim. 10%. Mikäli haluaa vaikkapa pohjoismaita enemmän painottaa voi mukaan ottaa myös Pohjoismaat-rahaston.

Lisäys marraskuu 2017: Osuuspankille tullut valikoimiin indeksi-maailma rahasto, lisäksi kakkien indeksirahastojen kulut ovat pienentyneet merkittävästi. Uusi osuuspankin mallisalkku olisi ehdottomasti 100% OP Maailma-indeksi (+ mukaan ripaus aktiivista kehittyvää jos haluaa).

Kivijalkapankeista Handelsbankenilla on parhaat indeksituotteet, ne ovat kuluiltaan halvimmat ja mukaan voi ottaa myös kehittyvät markkinat. Myös eettisesti sijoittava koko maailman kattava rahasto on hyvä mutta kuluiltaan valitettavasti korkeampi.


Toisin kuin Nordealla ja Osuuspankilla, kuka tahansa voi tehdä rahastomerkintöjä rahastoihin oman pankkinsa verkkopankkitunnuksilla Handelsbankenin verkkosivuilta. Myös Nordnetin kautta voi ostaa USA ja Eurooppa -rahastoja.

Malisakku Handelsbakenin tuotteilla
 • USA 55%
 • Eurooppa 35 %
 • Kehittyvät 10%

Aasian kehittyneet markkinat jäävät kokonaisuudesta pois, eli mm. Japani, mutta hajautus on ehdottomasti silti hyvä ja voihan Japaniin/Aasiaan halutessaan valita jonkin aktiivisen rahaston pienellä painolla.

Lisäys marraskuu 2017: Uuden hinnoittelunsa johdosta Handelsbanken on entistäkin selvemmin halvin vaihtoehto.eQ

Suomalaisella sijoituspalveluyritys eQ:lla on loistavat ja edulliset tuotteet. Käytännössä kaikki indeksituotteet ovat Yhdysvaltalaisen Vanguardin tuotteita, joihin eQ sijoittaa rahat ja ottaa itselleen hieman tuottoja välistä. Koska alkuperäiset Vanguardin rahastot ovat todella halpoja, pystyy eQ hinnoittelemaan itsensä tässäkin vertailussa halvimmaksi. 1970-luvulla perustettu Vanguard lienee yksi maailman arvostetuimmista varainhoitotaloista ja on ollut indeksisijoittamisen edelläkävijä.


Mallisalkku eQ:n tuotteilla
 • USA 50%
 • Eurooppa 30%
 • Japani 10%
 • Kehittyvät 10%
Loistava hajautus edullisesti. Lähinnä Kanada, Australia ja Aasian kehittyneitä maita joukosta puuttuu, mutta kokonaisuuden kannalta sillä ei suuremmin ole merkitystä.

Osalle rahastosäästäjistä eQ:n minimimerkinnät voivat olla ongelma - ensimerkintä 500e, seuraavat merkinnät 100e. Jos pystyy säästämään esim. 100e kuukaudessa rahastoihin, käy mallisalkun mukaiset ostokset hieman hankalaksi. Tällöin kannattaa keskittyä vaikka USA-rahastoon ja sijoittaa muihin rahastoihin vain harvakseltaan tai ei lainkaan.

eQ:n asiakkaaksi voi vaivattomasti rekisteröityä netissä.Seligson on suomalainen sijoituspalveluyritys ja indeksisijoittamisen edelläkävijä Suomessa. Nykyisin kilpailu indeksirintamalla on kovempaa kuin ennen, eivätkä Seligsonin rahastot enää erotu niin selkeästi edukseen kuten ennen. Luotettavalla yhtiöllä on kuitenkin edelleen varsin kilpailukykyiset ja loistavan hajautuksen antavat rahastot. Aloittelevalle sijoittajalle Seligson myös tarjoaa sivuillaan paljon hyvää tietoa sijoittamisesta ja firman asiakaspalvelua ei ole syyttä kehuttu.

Mallisalkku Seligsonin tuotteilla
 • Pohjois-Amerikka 50%
 • Eurooppa 30%
 • Aasia 10%
 • Kehittyvät markkinat 10%

Salkun hajautus kattaa käytännössä koko maailman. Halutessaan salkkuun voi ottaa mukaan Suomi-rahaston tai TOP 25 -rahastoja. Seligsonin asiakkaksi voi rekisteröityä netissä ja rahastojen merkitseminen siellä käy helposti.Nordnet on ruotsalainen nettipankki ja etenkin piensijoittajien suosiossa. Nordnetin omia tuotteita ovat vain superrahastot, muutoin Nordnet toimii osake- ja rahastovälittäjänä. Asiakkaaksi voi rekisteröityä netissä, minkä jälkeen voi aloittaa kaupankäynnin.


Nordnetin salkku voisi näyttää vaikkapa tältä
 • Superrahasto Suomi 10%
 • Superrahasto Ruotsi 10%
 • Superrahasto Norja 10%
 • Superrahasto Tanska 10%
 • Handelsbanken Eurooppa 10%
 • Handelsbanken USA 50%

Tämä hajautus tuo Euroopan ja etenkin Pohjoismaat vahvaan ylipainoon, mitä voi kuitenkin perustella superrahastojen minimaalisilla kuluilla (kaikissa juoksevat kulut 0%). Riskienhallintaa ajatellen hajautusta voidaan pitää melko hyvänä, vaikka rahastojen kulut onkin priorisoitu alueellisen hajautuksen edelle.

Vertailun rahastoista Nordnetissä voi superrahastojen lisäksi ostaa Spiltan Fonderin rahastoja sekä Handelsbankenin USA ja Eurooppa rahastoja. Spiltanin rahastoista etenkin Ruotsiin sijoittava rahasto on varsin edullinen ja hyvin menestynyt (globaali rahasto on vasta hiljan perustettu). Ruotsissa rahasto onkin suuressa suosiossa.


Spiltanin vertailussa mukana olevat rahastot eivät kuitenkaan ole parhaita mahdollisia salkun ytimen muodostamiseksi hajautuksen kannalta, koska ne keskittyvät lähinnä sijoitusyhtiöihin, toinen toki maailmanlaajuisesti.


Lyhyesti ETF-rahastoista


Pörssinoteerattu rahasto eli ETF on rahasto (useimmat indeksirahastoja), jolla käydään kauppaa pörssissä kuten osakkeilla. ETF:issä joitain kuluja tästä syystä syntyy enemmän, kuten kaupankäyntipalkkiot, spreadi, säilytys ja mahdollisesti valuutan vaihto. ETF-rahastot ovat parhaimmillaan kuitenkin juoksevilta kuluiltaan merkittävästi edullisempia kuin tavalliset indeksirahastot, joskin nykyisin laajasta valikoimasta löytyy myös kasapäin kalliita ja järjettömiä ratkaisuja.

Tavallista rahastosäästäjää ajatellen, joka haluaa laittaa pienen summan säännöllisesti rahastoon, ETF:t eivät kaupankäyntikulujensa vuoksi oikein sovi, poikkeuksena Nordnetin ETF kuukausisäästäminen, missä lukuisiin ETF:iin voi sijoittaa ilman ostokuluja (myös säilytys ilmaista). Myös Nordea on kunnostautunut viime aikoina osakekaupan hinnoittelussa, minkä piiriin siis myös ETF-kauppa kuuluu.


Kustannusvertailu (käyttäen Seligsonin tuottolaskuria)


Vertailussa lasketaan juoksevien kulujen osuutta säästäjällä, joka sijoittaa 200e / kk rahastoihin 20 vuoden ajan, oletuksena 8% vuosittainen tuotto. Kaikki tuotteet sijoittavat laajasti hajauttaen maailman kehittyneille markkinoille. Vertailuun otettu mukaan kaksi suosittua aktiivista rahastoa.


Tuote
eQ rahastosalkku ¹
Nordea Maailma indeksirahasto
S-
Säästörahasto Rohkea =
FIM 100
Juoksevat kulut
0,20
(halpa ETF)
0,43
(halpa indeksirahasto)
0,75
(kallis indeksirahasto)
1,1
(halpa aktiivinen rahasto)
1,91
(suht kallis aktiivinen rahasto)
Varallisuus sijoitusajan lopussa €
111 912
108 982
105 046
100 922
92 058
Tuotto sijoitusajan lopussa €
63 912
60 982
57 046
52 922
44 058
Juoksevien kulujen kustannukset €
2620
5550
9486
13 610
22 474
¹ USA 60%, Eurooppa 30%, Japani 10%, kulut Morningstarin salkkuohjelman laskemana

Taulukko auttaa hahmottamaan kulujen merkitystä kokonaisuudessa. Mitä pidempi sijoitusaika, sen oleellisempi merkitys kuluilla on. Vuosikymmenten säästämisessä lähtökohtaisesti kalliskin indeksirahasto on merkittävästi parempi kuin yhdistelmärahasto tai aktiivinen rahasto.

Ääripäiden välinen ero on melkoinen. Esimerkkilaskelmassa Osuuspankin erittäin suosittu Maailma-rahasto tuotti lähes 20 000 euroa (yli 17%) vähemmän kulujensa vuoksi kuin ETF.  Siinä saa salkunhoitaja tehdä monta oivallista sijoituspäätöstä kuroakseen kiinni kulujen aiheuttaman tuottoeron saatika, että tuottaisi indeksiään paremmin, eli onnistumismahdollisuudet eivät nouse kovin korkealle.


Lopuksi


Indeksisijoittaminen hyvällä hajautuksella on mitä todennäköisimmin paras ja helpoin tapa säännölliseen rahastosäästämiseen. Usein salkuissa käytetään ns. ydin - satelliittimallia, eli esim. indeksirahastot muodostavat sijoituksista valtaosan, sijoitusten ytimen. Lisäksi ydintä voi täydentää satelliitti-sijoituksilla, esim. mielenkiintoisilla aktiivisilla rahastoilla. Aktiivisissa rahastoissa huomiota kannattaa myös kiinnittää kuluihin ja erityisesti siihen, ettei rahasto ole ns. piiloindeksirahasto, joka vuodesta toiseen tuottaa suurin piirtein vertailuindeksinsä verran, rahaston kuluilla vähennettynä.

Oma sijoitussuunnitelmani löytyy tuolta. Kuten näkyy, en ole onnistunut luomaan itselleni sellaista yksinkertaista suunnitelmaa, joka todennäköisesti olisi minulle paras mahdollinen. Sijoitusmaailmaan kun hurahtaa käy yksinkertaiset ja hyvät ratkaisut vaikeiksi, kaikkea mielenkiintoista on niin paljon tarjolla.

Todennäköisesti pääsisin parempiin tuottoihin kuukausisäästämisessä valitsemalla kaikkien rahastojeni tilalle vain ja ainoastaan kustannusvertailussakin olleen ETF:n tai jonkin muun indeksirahaston. Mutta jos pääsen edes lähelle, niin laskettakoon menetetyt tuotot sitten harrastuksen hinnaksi :)

____________________

Kommentti 7.9.2017

Päivitin tänään rahastojen vertailutaulukon omalle indeksirahastovertailu-välilehdelleen. Uudessa taulukossa mukana myös SEBin rahastot (Usa ja Eurooppa kuluissaan keskitasoa, kehittyvät markkinat vertailun halvin). Lisäksi siihen on päivitetty juoksevat kulut ja tuotot.

Ehdottomasti oleellisin muutos on 1.9.2017 alkaen voimassa olleet Handelsbankenin rahastojen uudet hallinnointikulut. Handelsbankenin Eurooppa ja USA indeksi-rahastojen kulut ovat puoliintuneet (nyt 0,20%) ja myös kehittyvien markkinoiden rahaston kulut ovat oleellisesti laskeneet (nyt 0,65%).

Tämän uudistuksen myötä Handelsbankenin Eurooppa ja USA indeksirahastot ovat selvästi halvimmat indeksirahastot, mitä Suomesta saa. Huomionarvoista on se, että hinta on sama, kuin tekstin kuluvertailussa käytetyn EUNL etf:n hinta. Laajalta etf-rintamalta toki löytyy halvempiakin tuotteita, esim. vain USAan sijoittavia, mutta joka tapauksessa Handelsbankenin harppaus hintojen alentamisessa on erittäin merkittävä ja ero kilpailijoihin on valtava - voimme mielenkiinnolla jäädä odottamaan kilpailijoiden reaktioita!

Lisää kommentointia loogisesti kommentointi-osiossa :)

11 kommenttia:

 1. Hei! Teetkö päivitetyn indeksijutun Op indeksirahastoihin liittyen? Op:lle tuli uusi op-maailma indeksirahasto, joka keskittyy juuri kehittyviin maailman markkinoihin. Indeksirahastojen hallinnointipalkkioita on myös laskettu 29.9.2017. Hallinnointipalkkio on jatkossa kaikille indeksirahastoille 0,39%.

  VastaaPoista
 2. Moi! Tänään itsekin sain Sharevillen kautta tietoa uusista hinnoista ja OP-Maailma indeksirahastosta. Loistavaa kehitystä indeksirahastorintamalla! Etenkin Maailma-indeksirahasto on mielenkiintoinen ja merkittävästi kilpailijoitaan halvempi. Saas nähdä milloin Nordea reagoi kiristyvään kilpailutilanteeseen.

  Ehdottomasti päivitetyt tiedot OP:n rahastoista lisään omalla välilehdellä olevaan taulukkoon mitä pikimmiten (https://anteronloitsukirja.blogspot.fi/p/indeksirahastovertailu.html). Tämän tekstin taulukkoa en päivitä, koska se ei sitten olisi sopusoinnussa itse tekstin kanssa enää. Eiköhän tuosta päivityksestä sitten lyhyen jutunkin voisi raapustaa.

  VastaaPoista
 3. Niin ja OP-Maailma indeksi siis sijoittaa maailmanlaajuisesti kehittyneille markkinoille, ei kehittyville.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Aa aivan totta, hyvä että korjasit! Itse olen näihin OP:n indeksirahastoihin kaikkiin sijoittanut ja lisäsin mielenkiinnosta säästöohjelmaan myös tämän uuden rahaston. Olen muutenkin kaikki pankki asiat keskittänyt OP:n ja nämä indeksi uutiset otettiin myös täällä ilolla vastaan!

   Poista
 4. Mitä mieltä olet tämän hetkisestä salkustani, millai kannattaisi muuttaa (Prosentti osuudet suurin piirtein):

  Pohjois-Amerikka 45%
  Eurooppa 28%
  Aasia 9%
  Pohjois-Eurooppa 9%
  Op-Maailma 9%

  Eli toisin 2017 vuoden Elokuusta saakka olen laittanut säännöllisesti rahastoihin (P-Amerikka 54%, Eurooppa 28%, Aasia 9%, P-Eurooppa 9%) 1000e ja Lokakuussa otin myös OP-Maailman mukaan . Kannattaisiko tässä kohtaa pysäyttää rahavirrat muihin Indeksirahastoihin ja satsata 100% ainoastaan OP-Maailmaan ja antaa nyt muiden rahastojen rauhassa olla nykysijoituksilla? Myydä niitä ei varmaan vielä kannata? Olisi tuosta OP-Maailmasta hyvä varmasti ottaa maksimaalinen irti.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Huom. Lokakuun jälkeen laitoin säännöllisesti 1100e eli 100e enemmän verrattuna ennen Lokakuuta. 100e nosto tuli juuri tuohon OP-Maailmaan.

   Poista
 5. Moi. En jaa sijoitusneuvoja eikä meriittejäkään moiseen todellakaan olisi :)

  Tuohon liittyvää asiaa esim. Seligsonin sivulla: https://www.seligson.fi/suomi/ajankohtaista/kysymys_vastaus/show_item.asp?itemID=109

  Myös esim. Sharevillessä ja Kauppalehden keskustelupalstalla on lukuisia asiaan liittyviä keskusteluja.

  Yleisellä tasolla muutama sananen omia mietteitäni sijoitussuunnitelmaan ja hajautukseen. Aika paljon mielipide- ja makuasioita. Joku haluaa sijoittaa täysin esim. maailman indeksin mukaisesti saaden sen tuoton. Toinen haluaa ottaa näkemystä ja painottaa enemmän vaikkapa Eurooppaa tai USAa.

  Oletan, että nuo suunnitelmasi rahastot siis ovat OP:n indeksirahastoja ja tuo Pohjois-Eurooppa tarkoittaa OP:n Pohjoismaat-rahastoa. Mielestäni tärkeintä on, että sijoittaa hyviin rahastoihin eikä hötkyile, vaan pitäytyy suunnitelmassa. Olet valinnut OP:n indeksirahastot eli etenkin uusilla hinnoilla ne ovat melko halpoja indeksirahastoja = mielestäni ok valinta.

  Tärkeintä on, että säästät noihin säännöllisesti, myös kurssien laskiessa, ja tiedostat, että osakerahastoihin sijoitettaessa voi joskus mennä vuosiakin, että pohjilta noustaan eli rahoja täytyy voida pitää kiinni sijoituksissa pitkän aikaa. Sijoita vain rahaa, minkä voit menettää kokonaan - vaikka toisaalta on hyvä tiedostaa, että hyvin hajautettu salkku, johon säästää vieläpä koko ajan lisää rahaa, tuskin esim. 20 vuoden periodilla tappiota tuottaa.

  Milllaisin prosentein sitten mihinkäkin rahastoon sijoittaa on (minun mielestäni) täysin toissijaista ja tuuripeliä, niin kauan kuin hajautus kuitenkin on kaikin puolin hyvä. Selkein ja yksinkertaisin vaihtoehto on käyttää uutta maailma-rahastoa. Toki siinä USAn paino lähentelee 60% ja toiset ajattelevat, että muualta voisi saada lähitulevaisuudessa parempaa tuottoa.

  Jos vertaa OP-Maailmaa (mukailee siis MSCI World -indeksiä) ja tekemääsi sijoitussuunnitelman painotuksia, tulee tällaisia eroja Morningstaria käyttäen (OP-Maailma / Sijoitussuunnitelma, luvut pyöristetty)
  - Eurooppa ja lähialueet 23 / 39 %
  - Amerikka 63 / 51%
  - Aasia ja lähialueet 14 / 10 %

  Eli kuten varmasti tarkoituksella olet suunnitelman noin tehnytkin, USAn ja Aasian paino maailman indeksiin nähden on alhaisempi, Euroopan (ja vielä erityisesti Pohjoismaiden) paino taas vahvempi.

  Jos haluat painottaa markkinoita näin (eli ottaa näkemystä tällä hetkellä Euroopan puolesta, ainahan suunnitelmaa myöhemmin voi sitten hienosäätää uudelleen) niin sijoitussuunnitelmasi on täydellinen :) Jos taas haluat sijoittaa täysin maailman indeksin mukaan niin pelkkä OP-Maailma on helpoin ratkaisu.

  Minulla ei ole osaamista ja näkemystä arvioida, mikä markkina-alue mahdollisesti tuottaisi toista paremmin. Kuitenkin suunnitelmasi on mielestäni siten hyvä, että hajautus on kunnossa. Hienosäätö on toissijaista. Riittävän hyvä suunnitelma ja siinä pysyminen on tärkeintä!

  Mitä taas rahastojen myymiseen tulee, ei rahastoja mielestäni ole mitään järkeä myydä, koska ne ovat kuitenkin kaikki kuluiltaan samanlaisia. Toki jos rahastot ovat miinuksella tai nollilla, voi halutessaan vekslata ja siirtää kaikki OP-Maailmaan, JOS jostain syystä niin nyt haluaa tehdä, mutta voitolla olevia ei kannata verojen vuoksi myydä missään nimessä.

  Kiitos mielenkiinnosta blogiani kohtaan ja toivottavasti tästä hitusen tyhjänpäiväisestä vastauksesta oli edes jotain hyötyä Sinulle :)

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos vastauksestasi! Arvostan tapaa, miten jaoit ajatuksiasi kanssani. Mielenkiinnolla tulee seurattua miten käy. Voi olla että pientä hieno säätöä tulee tehtyä ja alkuun tässä haetaan asetelmia pitkälle tähtäimelle :)

   Poista
 6. Hei. Olen muutaman vuoden säästänyt Handelsbankenin Eurooppa ja USA indeksirahastoihin. Molemmat ovat nyt todella hyvin plussan puolella, USA yli 17 % ja Eurooppa 14 %. Itselläni ei oikein ole hallussa noiden rahasto-osuuksien arvonmääräytymislogiikka. Siispä kysymys, olisiko nyt järkevää lunastaa molemmat rahastot ja jatkaa uudestaan puhtaalta pöydältä?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Moi. Voitolla olevia rahastoja kannattaa yleensä myydä vain, jos
   1) Tarvitsee rahaa elämiseen, hankintoihin tms.
   2) Haluaa vähentää osakesijoitusten painoa ja laittaa rahat vaikkapa korkoihin/pankkiin (esim. ikääntymisen myötä haluaa ottaa vähemmän riskiä tai valmistautuu pörssiromahdukseen)
   3) Uskoo tietävänsä rahoilleen paremman sijoituskohteen

   Voitolla olevien rahastojen kanssa oleellista on hahmottaa, miten paljon myyntivoitosta menee veroa. Eli huvikseen ei kannata vekslailla. Se, että myisi voitolla olevat rahastot ja ostaisi sitten samoja rahastoja uudelleen, taitaa olla täysin järjetöntä. Toki jos uudelleensijoittamisen tekee ajallisesti hajauttaen, voisi sen nähdä jonkinlaisena riskienhallintana senkin, mutta kyllä siinä mm. verojen vuoksi kertoimet aika heikot ovat, ehkä mieluummin itse jättäisin vain uudet sijoitukset väliin tms.

   En siis ota kantaa siihen, kannattaako rahastoja myydä tässä markkinatilanteessa vai ei, mutta noin yleisellä tasolla kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti myyntivoittojen verotukseen.

   Ihan tarkoin en nyt hahmota, mitä varsinaisesti kysyit, mikä arvonmäärityksessä mietityttää :) Mutta toivottavasti silti sait jotain irti vastauksesta.

   Ja kuten jo aiemmassa viestissäkin totesin... En jaa sijoitusneuvoja eikä meriittejäkään moiseen todellakaan olisi :)

   Poista
  2. HUOM! Lisäys, jos myynnit alle 1000e vuodessa, ei tietenkään mene veroa voitosta, eli tuo kannattaa aina hyödyntää jos myyntejä ei vuodelle paljoa muuten kerry.

   Poista